User Login

Робітник фермерського господарства

Підготовку фахівців за професією "Робітник фермерського господарства" організовуємо на випереджувальний рівень розвитку техніки, технологій, виробничих і суспільних відносин, забезпечуємо гарантії конституційних прав молоді на професійну освіту, соціальний захист, на гідну роботу.
    
 

 

 

Учень групи 12Ф Круковець В. під час дослідницької роботи в своєму фермерському господарстві.

 

 

 

 Згідно з вимогами навчальних програм професійної підготовки учнів, за два роки навчального процесу учень здобуває середню освіту і робітничу спеціальність: "Тваринник" та "Дояр" четвертого розрядів.

 

 

 Виробниче навчання на свинофермі фірми "Агроцентр" проводить майстер Каченюк А.Г.      

 

 

 

Третій рік навчання учні здобувають спеціальності: "Слюсар-ремонтник" третього розряду, "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "А", "Водій автотранспортних засобів категорії "В" і "С"". Основними об'єктами вивчення тваринництва є грунт, рослина, тварина і зовнішнє середовище. Для розробки технології виробництва продуктів тваринництва треба володіти знаннями про поетапний розвиток та особливості годівлі тварин на кожному етапі росту і розвитку. На першому етапі організм тварини розглядався як динамічна структура. Другий етап передбачає вивчення технології виробництва, роботи сучасних машин та обладнання, які забезпечують в комплексі механізацію трудомістких процесів в тваринництві. Третім етапом є питання селекції та племінної справи сільськогосподарських тварин, попередження захворювань та гігієна вирощування. На останньому четвертому етапі вивчення тваринницької галузі, вивчення передових технологій виробництва продукції, як вітчизняних так і зарубіжних.
    
 

 

 Виробничий процес розпочинається з екскурсії до господарства.

 

 

 

 Така система організації навчання забезпечує високу теоретичну підготовку учнів, формує вміння аналізувати технологічні процеси та обирати оптимальні прийоми під час розробки технології виробництва продукції тваринництва. Для якісного проведення занять і виробничого навчання наше училище співпрацює з фермерськими господарствами різних форм власності. Потужними господарствами є: "Арселор Міттал Кривий Ріг", ПВФ "Агроцентр", НВФ "Насіння-сервіс", АВПП "Світанок". Розпочинається ця робота екскурсією до господарства, де учні вивчають структуру господарства, ознайомлюються з тваринницькою фермою і технологічними процесами виробництва. Практичні заняття спрямовані на формування в учнів навичок у проведенні різноманітних операцій, передбачених в навчальних програмах. Учні виконують роботу самостійно під керівництвом викладача та досвідчених робітників господарств. Восени учні першого курсу навчання проводять аналізи складання раціонів для різних статевих груп в виробничому процесі. Вивчають технологію заготівлі кормів, способи і методи які використовують при обліку кормів, а також знайомляться з зоологічними нормами і правилами в тваринництві. У весняний період учні беруть участь в підготовці пасовищного періоду. Приймають активну участь в формуванні гуртів, облаштуванні водою, забезпечення пасовищ мінеральними добавками, зооветеринарних мироприємтвах по зважуванню тварин, ліченню і нумерації, ветеринарно-профілактичних мироприємствах. На другому курсі всі учні отримують завдання, результати якого висвітлять у курсовій роботі з технології виробництва продуктів тваринництва в яких проводять досліди і доводять правильність їх використання на виробництві з обрахуванням всіх технологічних процесів, після всього дають повний економічний ефект даної теми. Така система організації навчання забезпечує високу теоретичну підготовку учнів, формує вміння аналізувати технологічні процеси та обирати оптимальні прийоми під час розробки технології вирощування сільськогосподарських тварин. Кращі з кращих робіт відбираються, а автори цих робіт, по рекомендації педради, підвищують свій рівень знань в Малій Академії Наук при Дніпропетровському еколого-натуралістичному центрі. Співпраця з Малою Академією Наук - це невичерпне джерело вивчення особливостей учнів. Прикладом цього є "Модель тваринницької ферми на 200 голів" - автор цієї роботи Вовк Євген став переможцем Всеукраїнського конкурсу моделей тваринницьких ферм. Робота учня Бабаєва Максима на тему "Вирощування бичків червоної степової породи при різних типах відгодівлі" занесена до Обласної збірки наукових робіт області. Робота учня Приходько Григорія на тему "Вирощування томатів" відмічена на обласному рівні. Тому не дивно, що з кожним роком збільшується кількість бажаючих займатися творчо-пошуковою роботою і використовувати різні варіанти технології виробництва продуктів тваринництва в своїх реальних дипломних роботах.

 

 

 

 

Практичне заняття по питанню вивчення селекції та племінної справи сільськогосподарських тварин проводиться безпосередньо на тваринницькій фермі.      
    
 

 

 

 

 

 

 

 

Така система організації навчання забезпечує високу теоретичну підготовку учнів,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Та формує вмуння аналізувати технологічні процеси, оптимальні прийомі під час розробки технології виробництва продукції тваринництва.      


 

Банери