В АЦППРК РОЗПОЧАТО РОБОТУ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

З 05 травня 2015 року в Апостолівському центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів розпочато роботу приймальної комісії. На сьогоднішній день результатом нашої роботи є 63 заяви на вступ до нашого навчального закладу.

         В Апостолівському центрі працюють профорієнтаційні консультаційні  термінали в режимі online. В своїй профорієнтаційній роботі велику увагу ми приділяємо роботі з батьками учнів, наочній формі агітації (інформаційним стендам, фоторекламі, інформації на сайті навчального закладу, надання інформації в телефонному режимі). Відеорекламу про наш навчальний заклад кожного дня показують на місцевому телебаченні ТРК «Атлант». Організовано мобільні групи з  викладачів та учнів нашого навчального закладу, які працюють не тільки в Апостолівському районі, а й у Херсонській області.

         Велику увагу у абітурієнтів викликають діючі моделі виготовлені учнями Апостолівського центру, які прикрашають нашу приймальну комісію.

Детальніше...

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ УЧНІВ НА НАВЧАННЯ ДО АПОСТОЛІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ

Правила розроблені на основі наказу
 Міністерства Освіти і Науки України №449 від 14.05.2013 року
 “Про затвердження типових правил прийому
 до професійно – технічних навчальних закладів України”


1. Загальна частина

 1.1. Правила прийому до  Апостолівського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів (далі - Правила прийому) розроблено згідно Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року № 449 "Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України" і є обов'язковими для Апостолівського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів.

1.2. До  Апостолівського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів приймаються громадяни  України,  іноземці  та  особи  без громадянства,   що перебувають в Україні на законних підставах.

 Відповідно   до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 8 серпня 2007 року № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання  освітніх  послуг" прийом  на навчання іноземних громадян здійснюється  до  професійно-технічного  навчального закладу, який має  ліцензію  на  підготовку  (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну  на  навчання.       

  1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної  освіти  відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану,  світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії,  віросповідання,  стану здоров'я,  місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Обмеження допускаються  за  віковими, медичними  показниками,  а  також  показниками  професійної  придатності,  що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 1.4. Прийом до Апостолівського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

кваліфікований робітник;

молодший спеціаліст.

 

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з місцевого бюджету.

 

 1.6.   Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.


2. Приймальна комісія            
  

2.1. Прийом  до  Апостолівського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів здійснює приймальна комісія.               

2.2. Очолює приймальну комісію директор Апостолівського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів,  який своїм наказом  визначає та  затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.


До складу приймальної комісії входять:

КАЧЕНЮК

Анатолій Георгійович

-

директор АЦППРК, голова комісії

 

 

 

Мартиненко Альона Василівна

-

заступник директора АЦППРК з навчально-виховної роботи

 

 

 

ЯРОШИК Віра

Михайлівна

-

відповідальний секретар комісії

 

 

 

Члени комісії:

 

 

 

Булах Денис Юрійович

-

В.о. заступника директора АЦППРК з навчально-виробничої частини, заступник голови комісії

 

 

 

Солоха Тетяна Миколаївна

-

методист

 

 

 

Гончарюк Олексій Михайлович

-

голова методичної комісії з професії тракторист сільськогосподарського виробництва

 

 

 

БОЙКО

Людмила Миколаївна

-

голова методичної комісії з професії кухар-кондитер

 

 

 

ДАШКО

Галина Іванівна

-

голова методичної комісії класних керівників

 

 

 

ОТИРКО

Олександр Петрович

-

голова методичної комісії з загальноосвітніх предметів

 

 

 

Рєзнік Анастасія Ігорівна

-

голова методичної комісії з професії оператор комп'ютерного набору, конторський службовець

 

 

 

СМИРНОВА

Лариса Олександрівна

-

медичний працівник

 

 

 

 

КАСУМОВА

Наталя Нураддинівна

-

голова батьківського комітету АЦППРК

 

 

 

Ігнатко Богдан

-

президент учнівського самоврядування АЦППРК

 

 

 

ЛЯСКОВСЬКИЙ
Леонід Якович

-

директор Апостолівського районного центру зайнятості населення (за згодою)

 

 

 

СОКОЛИК

Наталя Іванівна

-

директор Ерастівського коледжу           ім. Є.К. Бродського Дніпропетровського державного аграрного університету  (за згодою)

 

 

 

ГАЛЯ

Володимир Іванович

-

керуючий ТОВ "Агроцентр" (за згодою)

 

 

 

МАНАЄНКОВ

Володимир Семенович

-

голова ПСП "Лан" (за згодою)

 

 

 

Детальніше...

Сторінка 12 із 12